Kızılay Haftası ile İlgili Şiirler,İlkokul Kızılay Şiirleri

Kızılay haftası ile ilgili şirler,Kızılay şiirleri,1.sınıf,2.sınıf ilkokul Kızılay şiirleri,


kızılay şiiri 2.sınıf kısa,
Kızılay şiirleri,
Kızılay ile ilgili şiir Okul Öncesi,
Türk Kızılayı ile ilgili şiir,
Kızılay Haftası ile ilgili Yazı şiir,
Kızılay İle İlgili Sözler,
Kızılay Şiirleri uzun,
İlkokul Kızılay Şiirleri,

KIZILAY

Yardım elini açan,
Yoksullara koşarsın.
Şefkat, merhamet saçan,
Muhtaçlara sen varsın.

Deprem olsa bir yerde,
Veya yansa bir ocak.
Her acıya, her derde,
Yine sensin koşacak.

Seni bulur yanında,
Her felaket, her olay,
Zengin, fakir olanlar,
Sana muhtaç Kızılay.

İ. Hakkı TALAS
KIZILAY

Bu gün muhtaç değilsem,
Yarın muhtaç olurum.
Her yardımı, şefkati,
Kızılay'da bulurum.

Yoksullara, açlara,
Yaz, kış tüter ocağı.
Felakette, kazada,
Bize açar kucağı.

Savaşlarda, depremlerde,
Bizi gelir o arar.
Acımızı dindirir,
Yaramızı o sarar.

İ. Hakkı TALAS


KIZILAY

Şefkatli kucağında
Fakirleri korursun !
Sıcak aş ocağında
Açları doyurursun.

Yangın, deprem olunca,
Evlere su dolunca,
Engelleri aşarsın,
Yardımlara koşarsın.

Kara günde ışıksın,
Yoksullara aşıksın,
Çok büyüktür hizmetin
Kalbindesin milletin.

Genç, ihtiyar hepimiz,
Seninleyiz Kızılay.
Seninledir kalbimiz,
Bizi de yanında say.

Hasan SARPEL
KIZILAY

En kara günümüzde,
Bizi Kızılay korur,
Yoksulların, dertlinin,
Derdine derman olur.

Sel, deprem ve yangının
Devasıdır Kızılay
Kimsesiz yetimlerin
Babasıdır Kızılay.

İyi günlerde yardım
Ederiz Kızılay'a
Bütün felaketlerden
Kurtuluruz bedavaya

Biz de öyle olalım
Yardım edelim her ay,
Yapılan yardımlarla
Yaşayacak Kızılay.

Mehmet GÜLSEREN

KIZILAYIM


Bugün belki muhtaç değilsiniz.
Ama yarın muhtaç olabilirsiniz.
Her daim yardımı ve şefkati
Kızılayım da bulursun.

Aç olanlara yoksul olanlara
Hem yaz hem kış tüter,
Şefkat ocağı Kızılayımın
Her kaza da her felakette
Açar bize şefkatli kucağını

Kızılaydır o durmaz,
Ne savaş ne de deprem
Hiç bir şey durduramaz
Kızılay’ın şefkatli yardım elini

Cemal SAĞLAM


KIZILAY

Beyaz zemin üstünde
Kırmızıdan bir hilâl,
Kucak açmış geliyor
Düşkünlere Kızılay.

Yangın, deprem, sel, savaş,
Felakette koşar o,
Kurumayan tek pınar
Şevkat olup coşar o.

Kara günün dostudur
Yoksulların yanında,
Yetişir imdadıma
Kızılay’ım anında.

Uzatır tüm dünyaya
Yardım saçan elini,
Selâm sana Kızılay
Kimse tutmaz yerini.

Atila Çakıroğlu


KIZILAY
Kara günde yardıma,
Koşar gelir Kızılay.
Sığınırız çadırına,
Halden bilir Kızılay.


Yangın, deprem, sel anında,
Kızılay olur yanında,
Çorba pişer çadırında,
Yemek verir Kızılay.


Kan toplar iyi günde,
Verir ölüm döşeğinde,
Her yardımda en önde,
Başı çeker Kızılay.

İsmail SAĞIRKIZILAY

Saygı sana ey Kızılay,
Yaptığın iş değil kolay,
Yurt için, ulus için
Çalışırsın, didinirsin.

Savaşta vurulan er,
Senden çok yardım bekler,
Kızıl aylı beyaz bayrak,
Yaralıya açar kucak.

Arayarak her bir yeri,
Kaldırırsın düşenleri.
İyilik ve can sunarsın.
Sevgi dolu bir pınarsın.

Yurdu bazen basınca sel,
Uzatırsın oraya el.
Yersiz, yurtsuz kalan insan
Senden yardım görür her an.

Yer sarsıntısı, kıtlık, yangın
Günlerinde bir hızırsın.
Yetişirsin bize hemen
Kara günün dostusun sen.

Zeki TUNABOYLU


KIZILAYIM

Giyindirmek, barındırmak,
Kızılay’ın görevidir.
Onun için Kızılay’ım,
Yoksulların bir evidir.

Savaşlarda yaralıya,
Yardım için el uzatır.
Fakirlere kimsesize,
Ocağında “aş” kaynatır.

Deprem, yangın, su baskını,
Evler yakar, evler yıkar.
Felaketler çok olsa da,
Kızılay’ım hemen bakar.

Yardım edip Kızılay’a,
Biz de, biraz güç katalım.
Yarınını anlatarak
Kızılay’ı yaşatalım.

Hasan ŞEN
Yorumlar