İlköğretim Haftası İle İlgili Güzel Sözler


- Bilgisiz insan, meyvesiz ağaca benzer. 

- Milletimizi gerçek saadete ulaştıracak irfan ordusudur. 

- İlköğretim davası, insan olma, ulus olma davasıdır. 

-En önemli ve verimli vazifelerimiz, milli eğitim işleridir. 

-Yurt kalkınmasının temeli ilköğretimdir. 

-Öğrenim, aklın gücünü geliştirir. 

-Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. 

-İlköğretim geleceğin temelidir. 

-
Bilgisiz insanın dostluğundan, bilgili insanın düşmanlığı daha iyidir. 

-Okul gençliğe; insanlığı, saygıyı, ulusu ve ülkeyi sevmeyi öğretir. 

-İlköğretimin değerini her yurttaşa anlatmak ulusal bir görevdir. 
-Bilen, bilmeyenden sorumludur. 

-Bilmek demek, yapmak demektir. 

-Türkiye Cumhuriyeti in temeli kültürdür. 

-Okul, uygarlığın geliştiği yerdir. 

-Bir okul açılırsa, bin hapishane kapanır. 

-Okulları olan bir milletin istikbali emniyettedir. 

-Okul bir anne gibidir, bizi sever ve yetiştirir. 

-Okul, hayata hazırlanış değil, hayatın ta kendisidir


Yorumlar