Kütüphaneler Haftası (Mart Ayının Son P.tesi)

- Bir insanın değeri, kitaplarına eşittir. (H.Spencer) 
- İyi seçilmiş kitapları okumak, geçmiş yüzyılların seçkin zekalarıyla önceden düzenlenmiş bir konuşmaya katılmak gibidir. (Descartes)
 - Bugünün gerçek üniversitesi bir kitaplıktır. (Cariyle) 
- Kitap, imbikten süzülmüş hayattır. (Orhan Burian) 
- Kitaplar, aklın tedavi yerleridir. (Didorus Siculus) 
- Bir kitaplık, bir cezaevi kapatır. (Seneca) 
- Kitaplık kurmak, tapınak yapmak kadar kutsaldır. (Victor Hugo) 
- Kitaplığımı başkalarından aldığım kitaplarla kurdum. (Anatole France) 
- Kitaplar yaşadıkça "geçmiş" diye birşey olmayacaktır. (Bulver Lytton) 
- Kitaplar düşüncenin mezarlarıdır. (Longfellow) 
- Ödünç verilmiş kitaplar ya kaybolur ya da parçalanmış olarak geri döner. (İspanyol atasözü) 
- Milletleri ilerleten ve yükselten, zengin kitaplıklardır. (H.Flecher) 
- Çağımızda iyi seçilmiş bir kitap koleksiyonu, gerçek bir üniversite öğrenimi demektir. (Ovidius) 
- Okul için her şey yapabilirsiniz, eğer okulun bir kitaplığı yoksa,hiçbir şey yapmamış olursunuz. (Juley Ferry) 
* Bilgin unutmuş, kitap unutmamış. 
* Kitap en iyi dosttur. 
* Kütüphaneler kültür evleridir. 
* Gerçek bilgi kaynaklarımız kütüphanelerimizdir. 
* Günümüzün gerçek üniversiteleri, zengin kütüphanelerdir. 
* Bir okul için her şeyi yaptığınızı düşünebilirsiniz. Eğer okulunuzun bir kütüphanesi yoksa, hiçbir şey yapmış sayılmazsınız. 
* Parayı kasa, bilgileri kütüphane saklar. 
* Her kütüphane bir cezaevi kapatır. 
* Hiçbir gemi, bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez. 
* Kitapsız yaşamak, kör, sağır, dilsiz yaşamaktır. 
* İnsanlar ölür, kitaplar ölmez. 
* Kitaplar hiç aldatmayan dostlarımızdır. 
* Kitap aklın ilacıdır. 
* Kitapsız büyüyen çocuk, susuz ağaca benzer. 
* Kitaplar da dostlar gibi iyi seçilmelidir. 
* Kitap akıl öğreten bir dosttur. 
* Kitabı dolaba değil, kafana koy. 
* Uygarlık yapısının temeli kitaptır. 
* Bilen unutur, kitaplar unutmaz. 
* En eski kitaplar bile onları okumamış kişiler için yenidir. 
* Hiçbir eğlence okumak gibi ucuz, hiçbir zevk de okumak kadar kalıcı olamaz. 
* Beden eğitimi vücut için ne ise, okumakta beyin için odur. 
* Bir insanın değeri okuduğu kitaplara eşittir.

Yorumlar