AĞAÇ İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

Ormansız yurt vatan değildir. 

Ormanlar milli servettir. 

 Ormanı korumak, erozyonu önlemek demektir. 

Toprağını kaybetmek istemiyorsan, ormanı yok etme. 

Orman yurdun hem süsü, hem gücüdür.
 
Yaş kesen baş keser. 

Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. * 

Sana gölge veren ağacı kesme! * 

Ormana nasıl haykırırsan,öyle karşılık verir. * 

Yol rehbersiz;dağ ormansız olmaz. 

 Orman,orman içinde büyür. 

Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde,gelecek kuşaklar serinler. 
 
Orman,yağmur yularıdır. 
 
Ağaçsız memleket,duvaksız geline benzer.  

Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız. 

Ağaç diken,kendinden başkasını sevdiğini de gösterir.  

Orman bekçi ile değil, sevgi ile korunur. 

Orman, tarımın sigortasıdır. 

Ağaçlı köyü sel basmaz.

Ağaç dikmek değil, büyütmek sorundur.
  
Ağacın yemişi, o ağacı yetiştirmenin sadakasıdır.  

Uygarlığın temelinde ağaç, çiçek ve yeşillik bulunmaktadır.
Yorumlar