Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir?Zıt Anlamlı Kelimelere Örnekler ÖDEV

ZIT ANLAM NE DEMEK? Anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiriyle çelişen kelimelere zıt anlamlı kelimeler (Karşıt Anlamlı Kelimeler) adı verilir.1.Sınıf,2.Sınıf,3.Sınıf,4.Sınıf zıt anlamlı kelimelere örnekler
👉 EŞ ANLAMLI KELİMELERE ÖRNEKLER

👉 EŞ SESLİ KELİMELERE ÖRNEKLER
                       


ZIT ANLAMLI KELİMELER NELERDİR?                           ZIT ANLAMLI KELİMELER İNTERAKTİF ETKİNLİK


ZIT ANLAMLI KELİMELERE ÖRNEKLER

aşağı -yukarı

ıssız- kalabalık

açık- kapalı

ısla- kuru

açık - koyu

ilkel -çağdaş

aktif -pasif

indirim -zam

artı- eksi

ince- kalın

azami -asgari

ileri -geri

alıcı- satıcı

ihtiyar -genç

ağır -hafif

iyi -kötü

ast -üst

iç -dış

acemi -usta

ilk -son

afacan -uslu

anormal- normal

iniş- çıkış

akıllı -aptal

ithalat -ihracat

atılgan- çekingen

kart- körpe

arka- ön

kalabalık -tenha

ak- kara

kâr- zarar

aç- tok

katı- sıvı

azalmak- çoğalmak

katı- yumuşak

az -çok

kolay- zor

alçak- yüksek

kıtlık -bolluk

alt -üst

kış -yaz

aynı -farklı

kaybetmek -bulmak

acı- tatlı

küçük-büyük

alçakgönüllü -kibirli 

korkak- cesur

aydınlık -karanlık

kirli -temiz

bağımsızlık tutsaklık

kuru yaş

batı doğu

kurnaz saf

bulanık duru

kuzey güney

büyük küçük

keder neşe

bekâr evli

medeni ilkel

minimum maksimum

başlamak bitirmek

nazik kaba

beyaz siyah

neşeli üzgün

barış savaş

negatif pozitif

birinci sonuncu

ölü diri

bolluk kıtlık

ödül ceza

boş dolu

övmek yermek

borç alacak

öz üvey

boylam enlem

cimri cömert

pahalı ucuz

cılız gürbüz

parlak mat

cevap soru

perakende toptan

cesaret korkaklık

ret kabul

çalışkan tembel

çarpma bölme

sabah akşam

çabuk yavaş

sade gösterişli

çekmek itmek

sağlam çürük

çift tek

sağ sol

çukur tümsek

doğal yapay

dahil hariç

sevinç üzüntü

darılmak barışmak

dost düşman

seyrek sık

doğru yanlış

siyah beyaz

soyut somut

doğu batı

sorun çözüm

dar geniş

sözel sayısal

suçlu masum

düz eğri

sığ derin

donuk parlak

sıcak soğuk

dert derman

dik eğik

şer hayır

dikit sarkıt

taze bayat

durmak gitmek

tertipli dağınık

duru bulanık

tavan taban

düş gerçek

tekil çoğul

er geç

temiz kirli

erken geç

toplama çıkarma

erkek kadın
 
tutsak özgür

eski yeni

ucuz pahalı

eksik fazla

unutmak hatırlamak

esaret özgürlük

uslu yaramaz

evet hayır

usta acemi

fakir zengin

uzak yakın

galip mağlup

uzun kısa

gece gündüz

uyumak uyanmak

güzel çirkin

üretim tüketim

gerçek sahte

var yok

geçmiş gelecek

gelir gider

yaramaz uslu

gülmek ağlamak

yaşlı genç

yakın uzak

geniş dar

yerli yabancı

geri ileri

yokuş iniş

hayal gerçek

yüksek alçak

hatırlamak unutmak

zayıf şişman

hızlı yavaş

zengin fakir

Zıt anlamlı kelimeler 4. sınıf,zıt anlamlı kelimeler 5. sınıf,zıt anlamlı kelimeler 2. sınıf,
zıt anlamlı kelimeler 3. sınıf,zıt anlamlı kelimeler 1. sınıf,Zıt anlam ne demek,Zıt Anlamlı Nedir?Karşıt Anlam:Yorumlar