Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi-Zıt Anlamlara Örnekler

-A-

acele ↔ yavaş

acemi ↔ usta

acı ↔ tatlı

aç ↔ tok

açık ↔ kapalı

açılış ↔ kapanış

adi ↔ kaliteli

adil ↔ adaletsiz

afacan ↔ uslu

af-ceza

ağır ↔ hafif

ağlamak ↔ gülmek

ak ↔ kara

aktif ↔ pasif

akşam ↔ sabah

alacaklı ↔ borçlu

alçak ↔ yüksek

alçak gönüllü ↔ kibirli

aleni ↔ gizli

alıcı ↔ satıcı

almak ↔ vermek

alt ↔ üst

amatör ↔ profesyonel

anormal ↔ normal

aralıklı ↔ sık

arka ↔ ön

artı ↔ eksi

asgari ↔ azami

aşağı ↔ yukarı

aşağılamak ↔ yüceltmek

aşina ↔ yabancı

atılgan ↔ çekingen

avantaj ↔ dezavantaj

aydınlık ↔ karanlık

aynı ↔ farklı

az ↔ çok

azalmak ↔ çoğalmak

azınlık ↔ çoğunluk


-B-

bağımsızlık ↔ tutsaklık

bağlamak ↔ çözmek

barış ↔ savaş

basit ↔ zor

başlamak ↔ bitirmek

başlangıç ↔ bitiş

batı ↔ doğu

batmak ↔ çıkmak

bayat ↔ taze

bayılmak ↔ ayılmak

beddua ↔ dua

bekar ↔ evli

beleş ↔ paralı

benzer ↔ farklı

beraber ↔ ayrı

bereket ↔ kıtlık

beyaz ↔ siyah

birinci ↔ sonuncu

bol ↔ kıt

bolluk ↔ kıtlık

bonkör ↔ cimri

boş ↔ dolu

boylam ↔ enlem

bozuk ↔ sağlam

bölme ↔ çarpma

bulmak ↔ kaybetmek

bütün ↔ eksik

büyük ↔ küçük


-C-

cahil ↔ bilgili

canlı ↔ ölü

cefa ↔ sefa

cehennem ↔ cennet

cenk - sulh

cesur ↔ korkak

cevap ↔ soru

ceza ↔ ödül

cimri ↔ eli açık

cömert – cimri,pinti,eli sıkı


-Ç-

çabuk ↔ yavaş

çalışkan ↔ tembel

çarpma ↔ bölme

çekici ↔ itici

çekingen ↔ girişken

çekmek ↔ itmek

çıkarma ↔ toplama

çıkış ↔ giriş

çift ↔ tek

çiğ ↔ pişmiş

çirkin ↔ güzel

çoğul ↔ tekil

çoğunluk ↔ azınlık

çorak ↔ verimli

çömez ↔ usta

çözüm ↔ sorun

çukur ↔ tümsek


-D-

dağılmak ↔ toplanmak

dağınık ↔ toplu, düzenli

dahil ↔ hariç

dar ↔ geniş

deli ↔ akıllı

delirmek ↔ akıllanmak

derin ↔ sığ

dış ↔ iç

dışarı ↔ içeri

dik ↔ eğik

dikey ↔ yatay

dikit ↔ sarkıt

diri ↔ ölü

dişi ↔ erkek

doğal ↔ yapay

doğmak ↔ ölmek

doğru ↔ yanlış

doğru – yalan

doğu ↔ batı

doğum ↔ ölüm

dolu ↔ boş

donuk ↔ parlak

doruk ↔ dip

dost ↔ düşman

doymak ↔ acıkmak

dua ↔ beddua

durgun ↔ hareketli

duru ↔ bulanık

duygulu ↔ hissiz

düğüm ↔ çözüm

düş ↔ gerçek

düşman ↔ dost

düşmek ↔ kalkmak


-E-

ebedi ↔ fani, geçici

ecnebi ↔ yerli

edilgen ↔ etken

efendi ↔ köle

eğilmek ↔ doğrulmak

eğri ↔ doğru

ehil ↔ acemi

ekim ↔ biçim

eksi ↔ artı

eksik ↔ tam

eksilmek ↔ çoğalmak

el ↔ tanıdık

elem ↔ sevinç

eli sıkı ↔ cömert , eli açık

en ↔ boy

ender ↔ bol

engebe ↔ düzlük

enlem ↔ boylam

er ↔ geç

eril ↔ dişil

erimek ↔ donmak

eritmek ↔ dondurmak

erkek ↔ dişi

erken ↔ geç

esaret ↔ özgürlük

esir ↔ özgür

eski ↔ yeni

eş ↔ zıt, karşıt

etken ↔ edilgen

etki ↔ tepki

etkin ↔ pasif

evcil ↔ yabani

evet ↔ hayır

evlenmek ↔ boşanmak

evli ↔ bekar

evvel ↔ ahir

ezeli ↔ ebedi


-F-

fakir ↔ zengin

fani ↔ baki

fayda ↔ zarar

fazla ↔ az

fenalaşmak ↔ iyileşmek


-G-


galibiyet ↔ mağlubiyet

galip ↔ mağlup

gam ↔ sevinç, neşe

gece ↔ gündüz

geç ↔ erken

geçici ↔ kalıcı

geçmiş ↔ gelecek

gelir ↔ gider

genç ↔ yaşlı

genel ↔ özel

geniş ↔ dar

gerçek ↔ hayal

geri ↔ ileri

gerici ↔ aydın

gevşek ↔ gergin

gidiş ↔ geliş

girinti ↔ çıkıntı

giriş ↔ çıkış

girişken ↔ çekingen

girmek ↔ çıkmak


gitmek ↔ gelmek


gizlice ↔ alenen

göçebe ↔ yerleşik


göçmek ↔ yerleşmek


gök ↔ yer

gösterişli ↔ sade

götürmek ↔ getirmek

güçlü ↔ zayıf


gülmek ↔ ağlamak

günah ↔ sevap

gündüz ↔ gece

güney ↔ kuzey

gür ↔ seyrek

gürbüz ↔ cılız

gürültü ↔ sessizlik

güzel ↔ çirkin-H-

hafif ↔ ağır

hafiflik ↔ ağırlık

hakaret ↔ iltifat

hakikat ↔ yalan

halsiz ↔ dinç

ham ↔ olgun

hamarat ↔ tembel

hanım ↔ bey

haram ↔ helal

harici ↔ dahili

hariç ↔ dahil

harp ↔ sulh

hasım ↔ dost

hastalık ↔ sağlık

hatırlamak ↔ unutmak

hayal ↔ gerçek

hayat ↔ ölüm

hayır ↔ şer

hayır ↔ evet

haylaz ↔ uslu

hep ↔ hiç

herkes ↔ hiç kimse

hırçın ↔ uysal

hızlı ↔ yavaş

hususi ↔ genel

hür ↔ esir

hürriyet ↔ tutsaklık

hüzün ↔ sevinç

hüzünlü ↔ sevinçli


-I-

ırak ↔ yakın

ısıtıcı ↔ soğutucu

ısıtmak ↔ soğutmak

ıslak ↔ kuru

ıslatmak ↔ kurutmak

ıssız ↔ kalabalık


-İ-

iç – dış

içeri – dışarı

ihtiyar – genç

ileri – geri

iletken – yalıtkan

ilk – son

ilkel – çağdaş

ince – kalın

inmek – çıkmak

indirim – zam

indirmek – kaldırmak

iniş – çıkış

isyan – itaat

ithalat – ihracat

itici – çekici

iyi – kötü

iyilik – kötülük


-K-

kalabalık – tenha

kalıcı – geçici

kalın – ince

kapalı – açık

kar – zarar

kara – ak

katı – yumuşak

kavuşmak – ayrılmak

kaybetmek – bulmak

kazanç – zarar

keder – neşe

kısa – uzun

kış – yaz

kıtlık – bolluk

kirli – temiz

kolay – zor

konuşkan – susmak

korkak – cesur

koyu – açık

kuru – yaş

kuvvetli – güçsüz

kuzey – güney

küçük – büyük

küsmek – barışmak


-L-

latife ↔ ciddi

lazım ↔ lüzumsuz

leh ↔ aleyh

lezzetli ↔ tatsız

loş ↔ aydınlık

lüks ↔ sade

lüzumlu ↔ gereksiz


-M-

maddi – manevi

mağlubiyet – galibiyet

mağlup – galip

masum – suçlu

mat – parlak

mazi – gelecek

mazlum – zalim

medeni – ilkel

mektepli – alaylı

minimum – maksimum

muntazam – düzensiz

musrif – cimri

mutluluk – hüzün


-N-

namert – mert

nazik – kaba

nefret – sevgi

negatif – pozitif

nesnel – öznel

neşeli – üzgün


-O-

objektif ↔ subjektif

olağanüstü ↔ sıradan

olası ↔ kesin

olgun ↔ ham

onamak ↔ tasvip etmemek

onarmak ↔ bozmak

onaylamak ↔ reddetmek

onurlu ↔ haysiyetsiz

oturmak ↔ kalkmak


-Ö-

ödül – ceza

ölü – diri

ölüm – yaşam

ön – arka

öncü – artçı

örtmek – açmak

övgü – yergi

övmek – yermek

övünç – utanç

öz – üvey

özel – resmî

özgür – tutsak

öznel – nesnel

-P-


pahalı – ucuz

parlak – mat

pasif – aktif

perakende – toptan

peşin – veresiye

pinti – cömert

pozitif – negatif

profesyonel – amatör


-R-

rasyonel ↔ irrasyonel

reddetmek ↔ kabul etmek

refah ↔ sıkıntı

renkli ↔ soluk

resmi ↔ samimi

ret ↔ kabul

rica ↔ emir

riyakar ↔ dürüst

romantik ↔ realist

rüya ↔ gerçek


-S-

sabah – akşam

sade – gösterişli

sağ – sol

sağlam – çürük

saldırı – savunma

sarkıt – dikit

satış – alış

savaş – barış

saydam – opak

sert – yumuşak

sevap – günah

sevinmek – üzülmek

sevinç – üzüntü

sevinçli – üzgün

seyrek – sık

sıcak – soğuk

sığ – derin

sıkıcı – iç açıcı

siyah – beyaz

soğuk – sıcak

sol – sağ

somurtkan – güleç

son – ilk

sonra – önce

soru – yanıt

sorun – çözüm

soyut – somut

sözel – sayısal

sözlü – yazılı

suçlu – masum

sulak – kurak

susmak – konuşmak

süratli – yavaş

süslü – sade


-Ş-

şakacı ↔ ciddi

şanssız ↔ talihli

şark ↔ garp

şatafat ↔ sadelik

şefkatli ↔ zalim

şen ↔ üzgün

şer ↔ hayır

şerefli – onursuz

şeytan ↔ melek

şımarık ↔ terbiyeli

şiddetli ↔ sakin

şikayetçi ↔ memnun

şimal ↔ güney

şimdi ↔ sonra

şişirmek ↔ söndürmek

şişman ↔ zayıf

şişmek ↔ sönmek

şüpheli ↔ emin


-T-

tam – yarım

tamam – eksik

tatlı – acı

taze – bayat

tekil – çoğul

tembel – çalışkan

temiz – pis

tenha – kalabalık

tertipli – dağınık

tok – aç

toplama – çıkarma

toyluk – olgunluk

tutsak – özgür

tutucu – ilerici

tutumlu – savurgan

tümsek – çukur


-U-

ucuz – pahalı

unutmak – hatırlamak

uslu – yaramaz

usta – acemi

uysal – dik başlı

uyumak – uyanmak

uzak – yakın

uzun – kısa

ücretli ↔ parasız, bedava

ümitsiz ↔ umutlu-Ü-


üretim ↔ tüketim

ürkek ↔ atılgan, cesur

üst ↔ alt

üşengeç ↔ tezcanlı

üşümek ↔ ısınmak

üvey ↔ öz

üzerinde ↔ altında

üzüntü ↔ sevinç


-V-

vahşi ↔ evcil

var ↔ yok

varış ↔kalkış

varlık ↔ yokluk

varlıklı ↔ yoksul

vefalı ↔ hayırsız

vefasız ↔ hayırlı

vefat ↔ doğum

vekil ↔ asil

verecek ↔ alacak

veriş ↔ alış

vicdanlı ↔ merhametsiz


-Y-

yabancı ↔ yerli

yabani ↔ evcil

yakalamak ↔ kaçırmak

yakın ↔ uzak

yalan ↔ gerçek

yalın ↔ süslü

yandaş ↔ karşıt

yanıt ↔ soru

yanlı ↔ tarafsız

yanlış ↔ doğru

yanmak ↔ sönmek

yapay ↔ doğal

yapıcı ↔ yıkıcı

yapım ↔ yıkım

yaramaz ↔ uslu

yarar ↔ zarar

yaş ↔ kuru

yaşlı ↔ genç

yavaş ↔ hızlı

yaz ↔ kış

yazılı ↔ sözlü

yazmak ↔ silmek

yedek ↔ asil

yekta ↔ çok

yeni ↔ eski

yenik ↔ galip

yenilgi ↔ galibiyet

yerli ↔ yabancı

yermek ↔ övmek

yıkıcı ↔ yapıcı

yıkım ↔ onarım

yiğitlik ↔ korkaklık

yoğun ↔ seyrek

yok ↔ var

yokluk ↔ varlık

yokuş ↔ iniş

yüksek ↔ alçak

yukarı ↔ aşağı

yumuşak ↔ sert

yüce ↔ alçak

yüksek ↔ alçak

yürekli ↔ korkak

yüz akı ↔ yüz karası

yüzükoyun ↔ sırtüstü


-Z-

zam – indirim

zarar – yarar

zararlı – yararlı

zayıf – güçlü

zayıf – şişman

zemin – tavan

zengin – fakir

zıt – eş

ziyan – kazanç

zor – kolay

Yorumlar